VISIONTầm nhìn của chúng tôi

Bằng cách tạo trải nghiệm khách hàng mới
Chúng tôi thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số

Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số trong những năm gần đây,
nhiều công ty đang thúc đẩy chuyển đổi số.

Oro dựa trên nhiều bí quyết về digital marketing,
Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả của các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.
Chúng tôi giúp khách hàng chuyển đổi doanh nghiệp của mình bằng cách cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số mới cho người dùng.

Ngoài những kinh nghiệm về thông tin để quảng bá thương hiệu và marketing doanh nghiệp,
bằng cách chuyển đổi trải nghiệm sử dụng sản phẩm và dịch vụ bằng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến,
chúng tôi tạo giá trị mới được cung cấp chứ không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu.

Chúng tôi sẽ hiện thực hóa định vị mới của sản phẩm và dịch vụ, phát triển và tạo ra thị trường.

Chuyển đổi kinh doanh thông qua chuyển đổi số

Hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh
  • Số hóa dữ liệu kinh doanh
  • Xây dựng hệ thống quy mô lớn / xử lý dữ liệu quy mô lớn

Hệ thống tự động hóa / hiệu quả

Hiệu quả Marketing

Hiệu quả Marketing
  • Nâng cao giá trị thương hiệu thông qua thiết kế trải nghiệm thông tin / tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
  • Trực quan hóa dữ liệu hành vi của khách hàng / đo lường hiệu quả

Tối ưu hóa ROI Marketing

Tạo giá trị mới

Tạo giá trị mới
  • Sự kết hợp giữa trải nghiệm kỹ thuật số phong phú và trải nghiệm sử dụng sản phẩm / dịch vụ

Chuyển đổi kinh doanh / tạo thị trường bằng cách cung cấp trải nghiệm khách hàng mới